pühapäev, 4. november 2018

MIS ON ROHELINE KOOL?


Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. 

FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid:
* Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
* Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
* Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
* Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
* Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
* Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
* Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
* Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).
ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.
ELKS on sõlminud lepingu Tartu Loodusmajaga  Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi
Seitsmest sammust koosnev strateegia


Rohelise kooli strateegia seitse sammu
Keskkonnatöörühma moodustamine
Keskkonnaülevaatuse tegemine
Tegevuskava koostamine
Monitooring ja hindamine
Tegevuste sidumine õppekavaga
Teavitamine ja kaasamine
Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad
Elurikkus ja loodus
Kliimamuutused
Energia
Globaalne kodakondsus 
Tervis ja heaolu
Meri ja rannik
Prügi
Kooliõu
Transport
Jäätmed.

Programmist saab lähemalt lugeda siit:
http://www.ecoschools.global/
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
https://www.tallinn.ee/KESKKOND/ROHELINE-KOOL-3
Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar